Temel Çözümler

Otomatize et, Yapay Zeka, bu

İhalelere Aktif Katılım
Akıllı analiz ve otomatik başvuru

Problem: Uygun ihaleleri bulma ve analiz etme, dokümantasyon hazırlama zorluğu.

Çözüm: Yapay Zeka, çeşitli ihale platformlarından ve devlet kayıtlarından bilgi işler, uygun ihaleleri otomatik olarak belirler, ihale dokümantasyonunu hazırlar.

Çıktılar: Uygun ihaleler listesi, hazır ihale dokümantasyonu.

Kurumsal E-posta Yönetimi
Her şey Yapay Zeka kontrolünde

Problem: İş yazışmalarının hacmi, risk analizi yapma gerekliliği, hukuki değerlendirme.

Çözüm: Yapay Zeka gelen ve giden e-postaları analiz eder, otomatik olarak görevler oluşturur, tavsiyeler ve hukuki değerlendirmeler hazırlar.

Çıktılar: Otomatik oluşturulan görevler, çalışanlar için tavsiyeler, hukuki değerlendirmeler.

Projelerin Maliyet Değerlendirmesi
Keşif ve ticari tekliflerin hazırlanması işlemlerinin optimizasyonu

Problem: İşlerin maliyetini değerlendirme ve keşifler ile ticari teklifler hazırlama zorluğu ve emeği.

Çözüm: Yapay Zeka geçmiş projelerin verilerini, piyasa oranlarını ve malzemeleri analiz eder, otomatik olarak keşifler ve ticari teklifler oluşturur.

Çıktılar: Keşifler, ticari teklifler.

Telegram Üzerinden Takım Çalışmasının İzlenmesi
Verimlilik maksimumda

Problem: Rapor toplama, motivasyon ve görevlerin yerine getirilmesinin kontrolü zorluğu.

Çözüm: Yapay Zeka, Telegram üzerinden çalışanlardan raporlar ister, görevlerin yerine getirilmesini analiz eder, hataları ve sapmaları belirler.

Çıktılar: Takım çalışmasının verimliliği üzerine analitik rapor, süreçlerin optimizasyonu için öneriler.

Projelerin Stratejik Planlaması
Bir adım önde planlama

Problem: Projeleri planlama, riskleri ve anahtar olayları hesaba katma zorluğu.

Çözüm: Yapay Zeka proje planlamalarını oluşturur, otomatik olarak anahtar olayları ve riskleri belirler.

Çıktılar: Planlamalar, riskler ve anahtar olaylar listesi.

Belgelerin Otomatik Üretimi
Hızlı ve doğru belgeler

Problem: Belgeleri hazırlama süresi ve kaynak kullanımı.

Çözüm: Yapay Zeka, mevcut proje verilerine dayanarak otomatik olarak raporlar, irsaliyeler, faturalar oluşturur ve ek anlaşmalar, görev tanımları, iç belgeler üretir.

Çıktılar: Kullanıma hazır belgeler.

Stratejik Kararlar İçin Asistan
Analiz et ve başar

Problem: Büyük veri hacmine dayalı sağlam kararlar alma.

Çözüm: Yapay Zeka mevcut projeleri analiz eder, riskleri ve iş genişleme fırsatlarını belirler, öneriler sunar.

Çıktılar: Analitik raporlar, optimizasyon ve gelişim önerileri.

İçerik Otomasyonu
Kurumsal siteniz gerçek zamanlı modda

Problem: Site ve sosyal medyada içeriğin düzenli olarak güncellenmesi gerekliliği.

Çözüm: Yapay Zeka otomatik olarak haberler, proje güncellemeleri, makaleler üretir ve kurumsal sitede ve sosyal medyalarda yayınlar.

Çıktılar: Sosyal medya postları, makaleler ve kurumsal sitedeki haberler.