Basisoplossingen

Automatiseer, AI, dat is het

Actieve deelname aan aanbestedingen
Slimme analyse en geautomatiseerde indiening

Probleem: Arbeidsintensief zoeken en analyseren van geschikte aanbestedingen, voorbereiden van documentatie.

Oplossing: AI verwerkt informatie van verschillende aanbestedingsplatforms en overheidsregisters, selecteert automatisch geschikte aanbestedingen, bereidt aanbestedingsdocumentatie voor.

Output: Lijst van geschikte aanbestedingen, klaarstaande aanbestedingsdocumentatie.

Intelligent beheer van bedrijfsmail
Alles onder controle van AI

Probleem: Omvang van werkcorrespondentie, noodzaak van risicoanalyse, juridische beoordeling.

Oplossing: AI analyseert inkomende en uitgaande mails, creëert automatisch taken, bereidt aanbevelingen en juridische beoordelingen voor.

Output: Automatisch gecreëerde taken, aanbevelingen voor medewerkers, juridische beoordelingen.

Nauwkeurige projectkostenraming
Optimalisatie van kostenberekeningen en voorbereiding van commerciële voorstellen

Probleem: Arbeidsintensief en complex in het schatten van werkzaamheden, voorbereiden van begrotingen en commerciële voorstellen.

Oplossing: AI analyseert gegevens van eerdere projecten, markttarieven en materialen, vormt automatisch begrotingen en commerciële voorstellen.

Output: Begrotingen, commerciële voorstellen.

Monitoring van teamwerk via Telegram
Efficiëntie op zijn best

Probleem: Moeilijkheid bij het verzamelen van rapporten, motiveren en controleren van taakuitvoering.

Oplossing: AI vraagt via Telegram rapporten aan medewerkers, analyseert taakuitvoering, identificeert fouten en afwijkingen.

Output: Analytisch rapport over de efficiëntie van het teamwerk, aanbevelingen voor procesoptimalisatie.

Strategische projectplanning
Planningsschema een stap vooruit

Probleem: Moeilijkheden bij het plannen van projecten, risico's en sleutelgebeurtenissen in kaart brengen.

Oplossing: AI genereert projectplanningsschema's, markeert automatisch sleutelgebeurtenissen en risico's.

Output: Planningsschema's, lijst van risico's en sleutelgebeurtenissen.

Autogeneratie van documenten
Snelle en nauwkeurige documenten

Probleem: Tijd en middelen besteed aan het voorbereiden van documenten.

Oplossing: AI creëert en update automatisch akten, vrachtbrieven, facturen op basis van huidige projectgegevens, genereert aanvullende overeenkomsten, functieomschrijvingen, interne documenten.

Output: Direct bruikbare documenten.

Assistent voor strategische beslissingen
Analyseer en slaag

Probleem: Onderbouwde beslissingen nemen op basis van grote hoeveelheden data.

Oplossing: AI analyseert huidige projecten, identificeert risico's en kansen voor bedrijfsuitbreiding, biedt aanbevelingen.

Output: Analytische rapporten, aanbevelingen voor optimalisatie en ontwikkeling.

Automatisering van content
Uw bedrijfswebsite in real-time

Probleem: Noodzaak van regelmatige contentupdates op de website en sociale media.

Oplossing: AI genereert en publiceert automatisch nieuws, projectupdates, artikelen op de bedrijfswebsite en sociale media.

Output: Posts op sociale netwerken, artikelen en nieuws op de bedrijfswebsite.