Nasi eksperci

Kluczowi specjaliści

Niezależnie od projektu, nasz zespół sobie z nim poradzi

Igor Ratnikow
Igor Ratnikow

AI ubrane w ludzkość to nie tylko kod, ale dialog między logiką a empatią, gdzie sztuczność dąży do szczerości.

Posiadając specjalistyczne wykształcenie psychologiczne ze specjalizacją „Psychologia AI”, Igor synchronizuje algorytmy sieci neuronowych i ludzkie procesy poznawcze, aby lepiej rozumieć i przewidywać ludzkie zachowania, harmonijne interakcje człowiek-maszyna. Trudno przecenić wartość takiego podejścia przy tworzeniu interfejsu użytkownika. Tworząc nasze produkty, Igor kładzie nacisk na poprawę doświadczeń użytkowników poprzez głębsze zrozumienie ich potrzeb, oczekiwań i zachowań. AI stworzone na unikalne żądanie klienta jest w stanie lepiej rozpoznawać, interpretować i reagować na ludzkie emocje, tym samym z dużą dokładnością trafiając w potrzeby. Do kompetencji Igora należy wsparcie w procesie wdrażania AI w organizacjach, pomagając pracownikom dostosować się do zmian i zmniejszając poziom niepokoju i oporu.

 • Psychologia AI
 • Konfliktologia i mediacja
 • Zarządzanie organizacjami i zarządzanie biznesem
 • Analiza działalności finansowo-gospodarczej przedsiębiorstwa i doradztwo zarządcze

Denis Smolew
Denis Smolew

AI zmienia grę, przekształcając dane w decyzje, które napędzają nas do przodu, łącząc analizę i intuicję.

Denis wyróżnia się zdecydowaniem i zdolnością do podejmowania przemyślanych decyzji w warunkach niepewności, dzięki czemu może gwarantować efektywność i jakość realizowanych projektów. Jego aktywna postawa życiowa i umiejętność przekonującego obrony swojego punktu widzenia czynią go cennym liderem w zespole. Posiada unikalną zdolność przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji, co jest kluczowe przy pracy nad innowacyjnymi projektami AI. Denis potrafi precyzyjnie stawiać zadania i znajdować optymalne rozwiązania, analizując zarówno własny, jak i cudzy kod. Dążenie do ciągłego samorozwoju pozwala mu pozostać na czele postępu technologicznego i wnosić znaczący wkład w rozwój projektów opartych na sztucznej inteligencji.

 • Analiza systemowa, zarządzanie i przetwarzanie informacji
 • Technologie informacyjne i systemy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe i zautomatyzowane systemy

LinkedIn
Eugeniusz Kolesnikow
Eugeniusz Kolesnikow

AI zaciera granice między możliwym a niemożliwym, otwierając nowe horyzonty dla postępu.

Eugeniusz posiada głęboką wiedzę i szerokie doświadczenie w dziedzinie oprogramowania komputerowego i zautomatyzowanych systemów, potwierdzone czerwonym dyplomem. Jego edukacyjny bagaż obejmuje takie kluczowe dyscypliny jak Logika matematyczna i teoria algorytmów, Podstawy teorii sterowania, Programowanie obiektowe, Systemy sztucznej inteligencji i wiele innych, co pozwala mu łatwo dostosować się do nowych technologii i opracowywać rozwiązania zoptymalizowane dla skomplikowanych zadań. Kluczową cechą Eugeniusza jest jego zdolność do widzenia „większego obrazu” przy projektowaniu złożonych systemów, co w połączeniu z jego zdolnością do szczegółowej analizy systemowej i projektowania, czyni go niezastąpionym w procesie tworzenia efektywnych i innowacyjnych rozwiązań AI.

 • Technologie informacyjne i systemy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe i zautomatizowane systemy

Dmitrij Reutow
Dmitrij Reutow

Kod dla mnie to jak rytm w muzyce, prowadzący do rozwiązań, które przekształcają świat.

Dmitrij to mistrz w tworzeniu oprogramowania i protokołów komunikacji sieciowej. Jego pasja do testowania i debugowania, a także umiejętność szybkiego prototypowania i wdrażania nowych pomysłów, czynią go jednym z kluczowych graczy w naszym zespole. Dmitrij specjalizuje się w rozwiązywaniu trudno formalizowalnych zadań, co pozwala mu skutecznie radzić sobie z najbardziej nietypowymi wyzwaniami. Jego umiejętności i doświadczenie przyczyniają się do skutecznej weryfikacji i realizacji innowacyjnych pomysłów w dziedzinie robotyki i AI.

 • Roboty i systemy robotyczne
 • Technologie bezprzewodowej komunikacji i Internet rzeczy, realizacja algorytmów warstwy fizycznej

LinkedIn
Maksym Konochow
Maksym Konochow

Interfejsy AI to most między człowiekiem a technologią, czyniąc zaawansowane rozwiązania dostępnymi i zrozumiałymi.

Maksym to kluczowy specjalista w tworzeniu interfejsów użytkownika, od stron internetowych po aplikacje mobilne, z głęboką wiedzą w programowaniu. Jego umiejętności w tworzeniu intuicyjnych i estetycznych interfejsów AI poprawiają interakcje klientów z produktem. Maksym łączy ekspertyzę techniczną z kreatywnością, pracując w tandemie z zespołem nad opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań. Jego dążenie do doskonałości i badanie nowych technologii podnoszą jakość i innowacyjność projektów, czyniąc go ważną częścią zespołu i przyczyniając się do sukcesu realizacji projektów AI.

 • Informatyka i technika komputerowa, Systemy automatycznego projektowania

Dmitrij Spiridonow
Dmitrij Spiridonow

Wdrażanie systemu to początek drogi do ciągłego ulepszania, stałego rozwoju i optymalizacji poprzez łatwe aktualizacje.

W świecie, gdzie DevOps i sztuczna inteligencja łączą się, Dmitrij występuje jako architekt innowacji, mistrzowsko łącząc praktyki DevOps z potrzebami AI. Jego głęboka wiedza w administracji i DevOps pozwala tworzyć zintegrowane, efektywne systemy, sprzyjające szybszemu uczeniu się algorytmów i ich adaptacji. Dmitrij przywiązuje ogromną wagę do synergii między ciągłą integracją, dostawą i wdrażaniem, dążąc do środowiska, gdzie systemy AI są ciągle ulepszane i optymalizowane. To podejście nie tylko przyspiesza proces innowacyjny, ale także zapewnia systemom adaptowalność i skalowalność, przygotowując je do przyszłych wymagań i czyniąc je bardziej odpornymi na wyzwania.

 • Radiokomunikacja, radiofonizacja i telewizja. Komunikacja kosmiczna.
 • Zarządzanie systemami Unix: CI/CD, zarządzanie konfiguracją, kontenery.

Aleksiej Litwinow
Aleksiej Litwinow

Projekty powinny dokładnie odzwierciedlać cele biznesowe klientów

Aleksiej odgrywa kluczową rolę w naszym zespole, będąc mostem między potrzebami klientów a naszymi programistami. Rozumiejąc specyfikę i trudności związane z projektami AI, głęboko zagłębia się w potrzeby klientów, aby dokładnie przekładać je na wymagania techniczne. Aleksiej aktywnie uczestniczy w procesie rozwoju, zwracając szczególną uwagę na to, aby interesy klienta zawsze były w centrum uwagi, a projekty nie odbiegały od pierwotnych celów, a także spełniały najbardziej zaawansowane żądania. Jego umiejętność widzenia projektu oczami klienta czyni go nieodłączną częścią zespołu, gwarantując, że rozwój idzie we właściwym kierunku i unika błędów.

 • Zarządzanie projektami, komunikacja i negocjacje
 • Energetyczne instalacje próżniowe i kompresorowe